Čo je preventívna prehliadka?

Preventívna prehliadka zahŕňa široké spektrum vyšetrení, ktoré sa vykonávajú v našom stredisku na Výstavnej ulici 23, Nitra. Tieto nám umožňujú podrobne poznať Váš zdravotný stav a prípadne odhaliť eventuálne bezpríznakové zmeny. Už v samotný názov “preventívna prehliadka“ odkazuje na zásadu, že uprednostňujeme prevenciu pred liečbou.

Aký majú preventívne prehliadky význam?

Účelom preventívnej prehliadky je predchádzať resp. odhaliť chorobné príznaky skôr, ako dôjde k ich klinickým prejavom. V prípade odhalenia či už rizikových faktorov alebo chorobných zmien aktívne zasiahnuť do chorobného procesu.

Kto by mal absolvovať preventívne prehliadky?

 • Muži a ženy od 45 rokov
 • Rizikoví jedinci s výskytom ochorení v rodine (cukrovka, vysoký krvný tlak, infarkt srdca, cievna mozgová príhoda, onkologické ochorenia)
 • Ľudia vystavení pracovnému stresu
 • Manažéri
 • Podnikatelia

Je preventívna prehliadka hradená mojou poisťovňou?

V zákone o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je presne určené, z čoho pozostáva preventívna prehliadka hradená zdravotnou poisťovňou, kedy a ako často ju môže vykonávať váš obvodný lekár. Rozsah vyšetrení v rámci preventívnej prehliadky na našom pracovisku je na neporovnateľne vyššej kvalitatívnej úrovni a sú zamerané tak, aby odhalili počínajúce bezpríznakové zmeny či už na cievach alebo zmeny funkčnosti jednotlivých orgánov, metabolizmu a pod., vytvárajú ucelený systém nálezov, ktoré sú východiskom pri celkovom zhodnotení zdravotného stavu klienta. Tieto vyšetrenia zdravotná poisťovňa neprepláca.

Aký je postup keď mám záujem o preventívnu prehliadku?

V prípade záujmu je možné objednať sa telefonicky na našom tel. čísle 0910 336 236

Ako prebieha prehliadka, koľko trvá a aký je z nej výstup?

Vyšetrenie sa robí nalačno (12 hod. pred vyšetrením nejesť) Prehliadka zvyčajne začína o 8.00 hod. s miestom výkonov v našom zariadení na Výstavnej ulici 23, Nitra. realizujú sa vyšetrenia podľa výberu, trvanie je podľa rozsahu od 1 hodiny až 3 hodiny, zabezpečený je pitný režim, ponúkame čaj, stolovú vodu, kávu. Po absolvovaní vyšetrení sa lekár s klientom dohodne ohľadne vyzdvihnutia si výsledkov v iný deň, aby klient nemusel čakať na výsledky z laboratória v ten istý deň.

Čo je potrebné dodržať pred a po preventívnej prehliadke?

Deň pred prehliadkou nejesť ťažko stráviteľné jedlá, nepiť alkoholické nápoje a kávu v deň vyšetrenia.

Výhody vyplývajúce z absolvovania preventívnej prehliadky v MEDICAL MKP

 • Príjemné a moderné prostredie
 • Všetky vyšetrenia sú v jednej budove na jednom mieste
 • Trvanie celého priebehu prehliadky od 1 hodiny do 3 hodín
 • Budete objednaný na presný čas, bez čakania
 • Pohodlne sa oboznámite s Vašim zdravotným stavom
 • Môžete predchádzať ochoreniam skôr ako sa prejavia
 • Záverečné zhodnotenie Vášho zdravotného stavu
 • V prípadne potreby zostavenie liečebného plánu

 

 

 

STANDARD MAXI MAXI PLUS
1. fyzikálne vyšetrenie      
2. EKG a popis      
3. základné biochemické a hematologické vyšetrenie      
4. sonografické vyšetrenie dutiny brušnej      
5. echokardiografické vyšetrenie srdca      
6. sonografické vyšetrenie štítnej žľazy      
7. sonografické vyšetrenie krčných tepien      
8. kožné vyšetrenie      
9. vyšetrenie prostaty u mužov      
10. haemoccult      
11. neinvazívne vyšetrenie ciev arteriografom      
12. rozšírené biochemické a hematologické vyšetrenie      
13. vyšetrenie INBODY 230    
14. spirometrické vyšetrenie pľúc    
15. biochemické vyšetrenie onkomarkerov    
16. duplexné UZ vyšetrenie žilového systému dolných končatín  
17. test potravinovej intolerancie  
18. konzultácia s odborníkom na výživu  
19. záverečné zhodnotenie zdravotného stavu s doporučením      
Cena 259€ 329€ 499€

 

Preventívna prehliadka STANDARD

 • Fyzikálne vyšetrenie
  Komplexné fyzikálne vyšetrenie zahŕňa anamnézu a objektívne vyšetrenie.
 • EKG a popis
  Dvanásťzvodový EKG záznam s popisom.
 • Základné biochemické a hematologické vyšetrenie
  Základné biochemické a hematologické vyšetrenie krvného obrazu, stanovenie základných biochemických parametrov krvi: vyšetrenie glykémie (na vylúčenie cukrovky), obličkové parametre, pečeňové testy, vyšetrenie cholesterolu a celého tukového spektra, markery zápalu CRP, FW. Biochemické vyšetrenie moču: chemicky a vyšetrenie sedimentu.
 • Sonografické vyšetrenie dutiny brušnej
  Ultrazvukové vyšetrenie vnútrobrušných a retroperitoneálnych orgánov: pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, slezina, obličky, nadobličky, močový mechúr, prostata u mužov, veľké brušné cievy s farebným zobrazením krvného toku.
 • Echokardiografické vyšetrenie srdca
  Ultrazvukové vyšetrenie dutín srdca, pohybu stien srdca, morfológie a funkcie chlopní so zobrazením prietokov krvi cez chlopňové ústia pulzným, kontinuálnym a farebným dopplerom, vrátane počítačového zhodnotenia funkcie ľavej komory srdca, zhodnotenie priemeru a morfológie veľkých hrudných ciev. Vyšetrením sa dajú zistiť skryté funkčné a štrukturálne poruchy srdca, chlopní, osrdcovníka, veľkých hrudných ciev.
 • Sonografické vyšetrenie štítnej žľazy /krku/
  Ultrazvukové vyšetrenie štítnej žľazy, prištítnych teliesok, slinných žliaz a lymfatických uzlín krku.
 • Sonografické vyšetrenie krčných karotických tepien
  Ultrazvukové vyšetrenie krčných karotických tepien so zobrazením krvného prietoku pulzným a farebným doplerom, zhodnotenie morfológie stien karotických tepien.
 • Kožné vyšetrenie
  Zamerané na vyšetrenie kožných znamienok dermatoskopom na odhalenie rizikových pigmentových névov s možnosťou odstránenia na našom pracovisku.
 • Vyšetrenie prostaty a konečníka u mužov
  Palpačné vyšetrenie prostaty a konečníka.
 • Haemoccult
  Test na skryté krvácanie z hrubého čreva.
 • Neinvazívne vyšetrenie ciev arteriografom
  Vyšetrenie arteriografom Tensio Clinic – prístroj pracuje na princípe snímania oscilácii krvného tlaku pomocou manžety na ramene. Neinvazívne vyšetrenie ciev arteriografom Tensio Clinic odhalí počínajúce zmeny na vnútornej výstelke stien tepien na základe výpočtu augmentačného indexu, veľkosť rýchlosti pulznej vlny aorty odhalí sklerotické zmeny tepien v čase, keď nie sú prítomné žiadne príznaky ochorenia srdca a ciev. U pacientov, ktorí sa liečia na vysoký krvný tlak, zhodnotí efekt medikamentóznej liečby, veľkosť centrálneho krvného tlaku, ktorý sa inak meria invazívnymi vyšetrovacími metódami.
  Vyšetrenie prístrojom MaxPulse – vyšetrenie variability srdcového rytmu, fotopletyzmografické vyšetrenie ciev, vyhodnotenie stresu mentálneho, fyzického, stresovej odolnosti.
  Vyšetrenie na zhodnotenie autonómneho nervového systému. Pozostáva z dvoch zložiek s protichodným mechanizmom sympatikus a parasympatikus, ktorý ovplyvňuje činnosť vnútorných orgánov, ich stabilitu bez zásahu nášho vedomia. Vyšetrenie sa vykonáva v kľude počas 5 minút snímaním zo špičky prsta.
 • Rozšírené biochemické a hematologické vyšetrenie
  Pozostáva zo základného biochemického a hematologického vyšetrenia, hormónov štítnej žľazy + vyšetrenie minerálov – sodík, draslík, chloridy, vápnik, magnézium, železo, vitamín D.

Preventívna prehliadka MAXI

(obsahuje program Standard +)

 • Vyšetrenie INBODY 230
  Základné vyšetrenie zloženia tela a antropometrických parametrov na princípe bioimpedancie.
  V tele zhodnotí obsah telesnej vody, telesného tuku, svalovú hmotu a ich pomerné zastúpenie. telesnú hmotnosť, BMI, kvantifikuje veľkosť brušného /viscerálneho/ tuku, vyhodnotí minimálnu kalorickú potrebu – bazálny metabolizmus.
 • Spirometrické vyšetrenie pľúc
  Vyšetrenie funkcie pľúc, vitálnej kapacity a ostatných parametrov.
 • Biochemické vyšetrenie onkomarkeru
  ŽENY: onkomarker CA125 /nádorové ochorenie vaječníkov/
  MUŽI: onkomarker PSA /nádorové ochorenie prostaty/

Preventívna prehliadka MAXI PLUS

(obsahuje program Maxi +)

 • Duplexné ultrazvukové vyšetrenie žilového systému dolných končatín
  Ultrazvukové duplexné vyšetrenie žíl dolných končatín na prítomnosť kŕčových žíl, chronickej žilovej nedostatočnosti. Komplexné zhodnotenie nálezu s doporučením ďalšieho postupu.
 • Test potravinovej intolerancie
  Diagnostický test potravinovej intolerancie na 54 potravín. Vyšetruje sa zo vzorky žilovej  krvi a výsledok testu je vyhotovený do 7 pracovných dní. Test je vhodný na zistenie prítomnosti špecifických imunoglobulínov typu G ako spúšťačov opakujúcich sa tráviacich ťažkostí, napríklad bolesti brucha, nadúvania, zápchy, hnačky, syndrómu dráždivého čreva; pri problémoch s hmotnosťou; kožných prejavoch ako akné, svrbenie; bolesti hlavy, nespavosť, úzkosť, depresia, strata pozornosti, chronická únava, zadržiavanie vody, bolesti kĺbov, astma a iné. Test odhalí na základe kvantitatívneho vyhodnotenia, na ktoré potraviny je negatívna, slabá, stredná, silná alebo veľmi silná intolerancia.
 • Konzultácia s odborníkom na výživu
  Konzultácia s odborníkom na výživu zameraná na interpretáciu výsledkov testu intolerancie potravín, rozpis jednotlivých vhodných potravín podľa individuálnej znášanlivosti potravín, alternatívy za vylúčené potraviny, informácia o súčasnom stave vhodných potravín na trhu.

 

PONUKA DOPLNKOVÝCH LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ

 • Homocysteín 7,00€
 • Vitamín B12 aktívny 10,00€
 • Kyselina listová   5,00€
 • Vitamín D 10,00€
 • TSH (hormón štítnej žľazy) 7,00€
 • CA125 13,00€
 • PSA 13,00€
 • Histamínová intolerancia – diaminoxidáza 10,00€
 • Celiakia  -protilátky proti deaminovanému gliadínu 10,00€
 • Celiakia – protilátky proti tkanivovej transglutamináze 13,00€
 • Intolerancia – protilátky proti bielkovinám kravského mlieka 16,00€
 • Intolerancia – protilátky proti laktóze 16,00€

Homocysteín je aminokyselina, ktorá vzniká pri normálnom metabolizme u ľudí a iných cicavcov z aminokyseliny methioninu. Odbúrava sa na cysteín za pomoci vitamínov B (hlavne B6B12kyseliny listovej). Nedostatok týchto vitamínov, napríklad v strave vegetariánov, alebo vzácna dedičná choroba (homozygotná homocystinúria) môžu viesť k zvýšenej hladine homocysteínu v krvi.

Vitamín B12 (kobalamin) je vitamín zo skupiny vitamínov B; je rozpustný vo vode. Vitamín B12 je dôležitý predovšetkým pre správnu funkciu krvotvorby, podieľa sa na syntéze DNA a ATP a je nevyhnutný pre správnu funkciu nervového systému. Hlavným zdrojom tohto vitamínu v potrave sú živočíšne produkty: vajcemliekosyry, mäso a vnútornosti. Správny prísun potrebného množstva vitamínu B12 do organizmu zlepšuje pamäť, podporuje koncentráciu a znižuje riziko vzniku srdcových chorôb. Vitamín B12 je súčasťou preparátu pre liečbu ochorení pečene, čriev a slinivky brušnej. Nedostatok kobalamínu sa prejavuje chudokrvnosťou (perniciózní anémie), chudnutím, zhoršovaním pamäti, duševnej výkonnosti, svalovej koordinácie, trasením a „mravenčením“ v končatinách.

Kyselina listová je vo vode rozpustný vitamín zo skupiny B-komplexu. Je nevyhnutný pre syntézu nukleových kyselín, pri krvotvorbe a zvláštny význam má pre normálny rast a vývoj plodu. Kyselina listová je obsiahnutá predovšetkým v listovej zelenine. Dobrými zdroji sú aj kvasnice a zo živočíšnych produktov pečeň. Varením sa jej však zničí až 95 %. Odborníci preto odporúčajú užívať kyselinu listovú vo vitamínových doplnkoch, kde je vstrebatelnosť do organizmu až 100%. Vstrebatelnosť kyseliny listovej prijímanej v potravinách je zhruba 50%.

Vitamín D (inak tiež antirachitický vitamín) je súhrnný názov pre steroidné hormonálne prekurzory, súhrnne označované tiež ako kalciferoly. Sú východzou látkou pro syntézu kalcitriolu, hormónu, ktorý významne ovplivňuje metabolizmus vápniku a fosforu. Za normálnych okolností sa vitamín D tvorí v koži pôsobením slnečného žiarenia z provitamínu 7-dehydrocholesterolu, derivátu cholesterolu.

Prečítajte si

Doprajte si bezbolestnú starostlivosť

27.11.2019

Ako sa starať o pleť počas zimy: 3 kroky k zdravšej pokožke

Chlad našej pokožke neprospieva Studený vietor, zima, mráz… Neklamné znaky počasia, že sme sa v kalendári opäť raz prehupli do chladného obdobia. Aj keď si navrstvíme naše oblečenie, určité časti tela predsa len zostanú nechránené. Najcitlivejším miestom je pritom práve naša tvár. Vplyvom počasia a zhoršených poveternostných podmienok sa začne vysúšať, dehydrovať, badať na nej šupinky, fľaky

Čítajte viac
29.10.2019

Viete, čo ohrozuje krásu vašich vlasov?

Základom je správna starostlivosť o vlasy Mnoho žien, v snahe vyzerať čo najlepšie, podlieha syndrómu častého umývanie vlasov. Samozrejme, že žiadna z nás nechce chodiť po svete s mastnými vlasmi plnými nečistôt, no treba myslieť na fakt, že čím častejšie ich budeme umývať, tým viac sa nám budú mastiť. Nesmierne dôležitým je aj správny druh kozmetiky, ktorú na

Čítajte viac
03.08.2015

7 faktov, ktoré vám ešte nikto nepovedal o celulitíde

Aj vám sa už stalo, že ste si chceli obliecť krátke mini šaty, ale zastavila vás predstava desivých pohľadov na vaše nohy? Strašiak menom celulitída trápi skoro každú z nás a najmä počas letných dní nám práve tento nepriateľ uberá na sebavedomí. V tomto článku sa dozviete o 7 faktoch, ktoré vám ešte nikto nepovedal

Čítajte viac

Nezáväzná konzultácia

Po zadaní údajov vás budeme kontaktovať telefonicky.