PREVENTÍVNE PREHLIADKY

MAXI super PLUS
449 €

MAXI
389 €

STANDARD
189 €

BASIC
159 €

CARDIOFITNESS

Permanentka na cvičenie s os. trénerom - cena zahŕňa iba vstup (1 os./ 10 cvičení)
(osoba) 45 €

Cvičenie s osobným trénerom - cena zahŕňa iba vstup (1 osoba/60 min.)
5 €

FYZIOTERAPIA

Terapia Bioptrónovou lampou (10 min.)
19 €

Terapia rázovými vlnami (10 min.)
19 €

OSTATNÉ VYŠETRENIA

Lekárska analýza potravinovej intolerancie
115 - 369 €

Vyšetrenie prístrojom INBODY 230 vrátane konzultácie (15 min.)
23 €

Neinvazívne vyšetrenie prístrojom MAX PULSE
20 €

Neinvazívne vyšetrenie ciev arteriografom Tensio Clinic
20 €

AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH

VÝKONY NA VLASTNÚ ŽIADOSŤ PACIENTA, ALEBO INÉHO SUBJEKTU

 • aplikácia očkovacej látky mimo povinného očkovanie (očkovaciu látku hradí pacient)
  5 €

VÝKONY PRE ZAMESTNÁVATEĽA, POSUDZOVANIE SPÔSOBILOSTI NA PRÁCU

 • preventívna prehliadka (PP) na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo PP. 1x za 24 mesiacov hradenej ZP)
  25 €
 • výstupná PP v súvislosti s výkonom povolania
  25 €
 • periodická PP v súvislosti s výkonom povolania
  25 €
 • vstupná PP v súvislosti s výkonom povolania
  25 €

LEKÁRSKE PREHLIADKY A LEKÁRSKY POSUDOK – VÝSLEDOK POSÚDENIA ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON KONKRÉTNEJ ČINNOSTI

 • pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu
  30 €
 • na vedenie motorového vozidla
  20 €
DIABETOLOGICKÁ AMBULANCIA

Edukácia diabetického pacienta – individuálna (15 min.)
10 €

Diabetologické vyšetrenie kontrolné
17 €

Diabetologické vyšetrenie
25 €

ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Liečba ochorení kĺbov metódou Arthrex ACP (jedno ošetrenie)
Iba za 120 € 160 €

Kontrolné vyšetrenie
7 €

Prvovyšetrenie
10 €

KARDIOLOGICKÁ AMBULANCIA

TK holter
25 €

EKG holter
30 €

Ergometrické vyšetrenie
60 €

Echokardiografické vyšetrenie
50 €

Kardiologické vyšetrenie
45 €

Odborná konzultácia s lekárom (15 min.)
15 €

INTERNÁ AMBULANCIA

TK holter
25 €

Spirometrické vyšetrenie pľúc
17 €

Duplexné vyšetrenie obličkových ciev
33 €

Sonografické vyšetrenie žilového systému dolných končatín
40 €

Sonografické vyšetrenie štítnej žľazy a prištítnych teliesok
10 €

Sonografické vyšetrenie krčnej oblasti
17 €

Sonografické vyšetrenie dutiny brušnej a retroperitonea
25 €

Echokardiografické vyšetrenie
50 €

Komplexné predoperačné vyšetrenie
45 €

Interné vyšetrenie
45 €

CHIRURGICKÁ AMBULANCIA

Odborná konzultácia s lekárom (15 min.)
15 €

Kontrolné vyšetrenie
7 €

Prvovyšetrenie
10 €

KOŽNÁ AMBULANCIA

Odborná konzultácia s lekárom (15 min)
15 €

Kontrolné vyšetrenie
7 €

Prvovyšetrenie
10 €

Nezáväzná konzultácia

Po zadaní údajov vás budeme kontaktovať telefonicky.