Hlavným motívom a súčasne hlavnou úlohou PZS je podpora zdravia a zdravých pracovných podmienok, systematické predchádzanie ohrozeniu zdravia zamestnancov v súvislosti s výkonom práce a pomoc pri zlepšovaní pracovných podmienok.

 • zisťovanie nebezpečenstiev a hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci na základe obhliadky všetkých priestorov,
 • vypracovanie zdravotne – hygienickej charakteristiky (vstupného hygienického auditu, ktorý sa realizuje raz za rok a pri každej podstatnej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík
 • vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík
 • vypracovanie posudkov o riziku
 • spolupráca pri vypracovaní prevádzkových poriadkov z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci pre jednotlivé faktory pracovného prostredia (hluk, chemický faktor, biologický faktor, pevný aerosól, ionizujúce žiarenie, laserové žiarenie, tepelno-vlhkostná mikroklíma, atď..)
 • poskytovanie konzultačnej a poradenskej činnosti zamestnávateľovi i zamestnancom, v oblasti ochrany a podpory zdravia – pri zmenách pracovných a výrobných procesov z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie,
 • Traumatologický plán – poskytnutie vzoru;
 • Školenie prvej pomoci podľa § 8 ods. 1 písm. a) bod 3) Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 124/2006 Z.z.“)
 • Pravidelné informácie o zmenách legislatívy a dopadoch na rozsah služieb alebo povinnosti klienta
 • Spolupráca s ostatnými subjektmi:
  • so zástupcami zamestnancov;
  • s komisiou BOZP a zdravotnou komisiou na pracovisku;
  • s Úradom verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva;
  • s orgánmi štátnej správy v oblasti Inšpekcie práce.

Prečítajte si

Doprajte si bezbolestnú starostlivosť

03.08.2015

7 faktov, ktoré vám ešte nikto nepovedal o celulitíde

Aj vám sa už stalo, že ste si chceli obliecť krátke mini šaty, ale zastavila vás predstava desivých pohľadov na vaše nohy? Strašiak menom celulitída trápi skoro každú z nás a najmä počas letných dní nám práve tento nepriateľ uberá na sebavedomí. V tomto článku sa dozviete o 7 faktoch, ktoré vám ešte nikto nepovedal

Čítajte viac
09.04.2015

7 tipov, ako premôcť svoje telo k rannému cvičeniu

Ste ten typ človeka, ktorý ráno vyskočí z postele plný energie a ide si zacvičiť? Ak nie, patríte k väčšiemu množstvu ľudí, ktorí si radšej pospia, presunú budík o hodinu neskôr a je po cvičení! Každý z nás je zvedavý, ako to tí ľudia dokážu. Aj pre nich to bolo spočiatku určite ťažké, ale všetko

Čítajte viac

Nezáväzná konzultácia

Po zadaní údajov vás budeme kontaktovať telefonicky.