Kategórie magazínu

Kŕčové žily – prevencia, liečba a ich odstránenie

Prečo sa tvoria kŕčové žily (varixy)?

V každodennom živote si vôbec neuvedomujeme, že krv z dolných končatín sa musí vrátiť naspäť do srdca, to znamená, že tečie „hore kopcom“. Aby sa to podarilo, príroda nás vybavila zložitým mechanizmom tzv. svalovej pumpy. Ak tomuto mechanizmu nedoprajeme podmienky, aby mohol správne fungovať, jeho poruchu zistíme až vtedy, keď sa nám začnú tvoriť kŕčové žily (varixy).

Čo sú to vlastne kŕčové žily?

Kŕčové žily alebo varixy sú rozšírené povrchové žily na dolných končatinách. Príčinou je zvyčajne prenos tlaku z hlbokých žíl do povrchového žilového systému. Najčastejšie vzniknú u jedincov so slabšou pevnosťou žilovej steny, čo býva zdedené, ale aj pri nesprávnom spôsobe života, keď si neuvedomujeme, že dolné končatiny si treba viackrát za deň vysoko vyložiť a v takejto polohe s nimi pohybovať. Pod nesprávnym spôsobom života rozumieme v tomto prípade dlhodobé sedenie alebo státie. Vtedy dochádza k preplňovaniu a následnému rozšíreniu povrchových žil. Kŕčové žily môžu často vzniknúť v tehotenstve alebo napr. u obéznych jedincov.

Sú kŕčové žily vrodené alebo získané?

Dedičné faktory majú pri vzniku kŕčových žíl významnú úlohu, no nie sú pravidlom. Či jedinec bude mať kŕčové žily, sa dá zistiť už veľmi skoro pomocou sonografického vyšetrenia. Toto vyšetrenie je vhodné absolvovať už v mladom veku, okolo 18-20 rokov, prípadne aj skôr, keď ešte pri dôslednej prevencii vieme vznik kŕčových žíl výrazne obmedziť alebo spomaliť.

Ako je možné predchádzať tvorbe kŕčových žíl?

Prevencia spočíva v elevácii (vykladaní) dolných končatín do zvýšenej polohy, vyhýbaniu sa dlhého státia a sedenia bez možnosti vyloženia dolných končatín. Pacient, u ktorého je predpoklad vzniku kŕčových žíl, musí dôsledne nosiť elastické pančuchy, vždy keď sa to len dá. Pančuchy si musí navliekať na vysoko vyloženú, odkrvenú končatinu, vždy po dôslednom, niekoľkominútovom vysokom vyložení končatiny.Odporúča sa niekoľko cvičení denne, každé by malo trvať minimálne 10-15 minút a samozrejme, ak to ide, aj viacej.

Keď mi kŕčové žily odstránite, je možné, že sa mi opäť vytvoria?

Na odstránenie kŕčových žíl slúži viacero metód. Pred rozhodnutím, ktorú z nich použijeme, pacient u nás absolvuje sonografické vyšetrenie. Našou jedinečnou výhodou sú skúsenosti nielen s liečením, ale zároveň aj so sonografickým vyšetrovaním kŕčových žíl. Takto sa výrazne znižuje pravdepodobnosť opätovného vytvorenia kŕčových žíl. Zámerne zdôrazňujem dôležitosť spojenia sonografie a liečby. Sono vyšetrením sa snažíme vopred ozrejmiť príčinu i zradné miesta a takto sa nám cielene podarí odstrániť príčinu vzniku kŕčových žíl a minimalizovať riziko recidívy. Podľa môjho názoru je chybou pokúšať sa odstrániť rozšírené žilky bez predchádzajúceho sonografického vyšetrenia a bez vyšetrenia transluminiscenciou. Vysvetlím prečo. Časť pacientiek k nám prichádza z estetických dôvodov, nemá takmer žiadne ťažkosti. Rušia ich len nepekné rozšírené metličkové cievky v pokožke. Často v iných pracoviskách utratili nespočetné množstvo peňazí na odstránenie povrchových metličkových žiliek. Žilky im odstránili no po čase im vznikli ďalšie. A takto to išlo dookola. Takéto pracoviská sa vyznačujú buď neetickou chamtivosťou alebo jednoducho nedostatkom odbornosti a praxe. V ich prípade sa riešil už vzniknutý problém – povrchové žilky, ale (na nešťastie pacientky) neriešila sa príčina ich vzniku a predchádzanie vzniku. Veľmi často sú však takéto žilky spôsobené pretlakom v povrchových žilách a preto sa treba k tomuto estetickému problému postaviť komplexnejšie. Ak súčasne neošetríme aj rozšírené retikulárne žily, prípadne aj rozšírené kmene povrchových žíl, je snaha väčšinou zbytočná.

Aké metódy odstraňovania kŕčových žíl ponúkame?

Keďže je veľa typov kŕčových žíl, každý typ kŕčových žíl vyžaduje iný spôsob riešenia. Ak sa pri operácii odstránia len niektoré prepojenia povrchových a hlbokých žíl, nemusí dôjsť k zlepšeniu stavu, alebo sa varixy po určitom čase objavia znovu. Nevyčítajte chirurgovi, že zle operoval, určite sa snažil. Ale vyčítajte mu, že si zradné miesta pred výkonom sonograficky nevyšetril. Mal by pri vyšetrení byť osobne prítomný. Ak na to nemá čas, nemal by kŕčové žily operovať! V našom centre sme vytvorili komplexný systém na odstránenie všetkých typov kŕčových žíl, od drobných kožných metličiek cez drobné (retikulárne) žilky, spojovacie žilky, až po rozšírené kmeňové varixy. Ponúkame ambulantnú operačnú liečbu, sklerotizáciu penou pod sono kontrolou (ultrasound guided foam sclerotherapy), vnútrožilový laser ako aj ošetrenie metličkových žiliek klasickým laserom. Vieme odstrániť rozšírené žily v oblasti stehna (v povodí vena saphena magna), na lýtku (v povodí vena saphena parva), v oblasti spojovacích žíl na stehne aj predkolení.

Ktorý výkon je lepší?

Pre každého pacienta je vhodné vždy niečo iné. V prvom rade ide o vhodný výber pacienta. Napr. u pacienta s výrazným spätným tokom na hlavných spojeniach povrchového a hlbokého žilového systému majú menej invazívne výkony menšiu úspešnosť, je veľká šanca, že sa kŕčové žily opäť vrátia a preto je rozumnejšie odporučiť operačný výkon. Dôležitým kritériom výberu je aj doba PN po výkone. Pri menej invazívnych technikách môže byť len niekoľko dní, prípadne nie je potrebná vôbec. Výhodné je, keď pracovisko robí všetky metódy a vie vybrať tú pravú. Niekedy treba totiž výkony kombinovať, t.j. vnútrožilový laser s operačným podväzom, penovú sklerotizáciu s laserovým výkonom a podobne. Keďže u nás robíme všetky tieto metódy, vieme navrhnúť tu najvhodnejšiu. Ak ma niekto problémy s kŕčovými žilami, stačí sa objednať na sonografickú konzultáciu dolných končatín a má garanciu odbornej a zodpovednej liečby.