Kedy je vhodný botox a kedy kyselina hyaluronová? (Dr. Pleva radí)

Dôležitý rozdiel, kedy sa rozhodujeme pre aplikáciu výplne, je prítomnosť vrásky v kľude, pri uvoľnenom mimickom svalstve. To znamená, že keď je vrásku vidieť pri uvoľnenej mimike, je často vhodné použiť kyselinu hyaluronovú. Vrásky, ktoré sú prítomné len pri pohybe, je vhodnejšie riešiť botoxom, prípadne kombináciou kyseliny hyaluronovej a botoxu.

Botox vs kyselina hyaluronová

Samotný Botox je vhodnejší pre mladšie vekové skupiny a používa sa pri tzv. dynamických vráskach. Sú to tie vrásky, ktoré vidíme iba pri pohybe, v kľude ich na pokožke nie je vidno, alebo sú len mierne. Úlohou Botoxu je odstrániť alebo zmenšiť jemné mimické, pohybové vrásky. Niekedy ho použijeme aj na zoslabenie mimických svalov pred aplikáciou kyseliny hyaluronovej, ktorá má potom lepší účinok a výsledný efekt.
Botox a výplň vrások kyselinou hyaluronovou nie sú konkurenčné metódy. Ide o metódy, ktoré si nekonkurujú, ale sa navzájom dopĺňajú. Kombinácia Botoxu a výplňového materiálu na báze kyseliny hyaluronovej patrí k najúčinnejším metódam na odstránenie vrások. Na Slovensku sa bohužiaľ ešte stále stretávam s pracoviskami, ktoré neporozumeli tomuto spôsobu aplikácie a jej výhodám. Pracovisko, ktoré robí len niektorú z týchto metód osobitne, je veľmi nedokonalé a nevyužíva možnosti, ktoré mu moderná estetická medicína ponúka.
Zvoliť správnu stratégiu a kombináciu týchto dvoch metód vie len odborník s dlhoročnou praxou. Ušetrí Vám množstvo peňazí za zbytočnú aplikáciu nevhodnej výplne, alebo za zbytočne drahú a nevhodne zvolenú stratégiu. Botox je látka s relaxačným účinkom na mimické svaly, kyselina hyaluronová je hmota, ktorá tvorí základnú súčasť pokožky. Umenie estetiky je v tom, že treba posúdiť, kedy uvoľniť, zrelaxovať dynamické vrásky a vedieť posúdiť, ktorú časť treba vyplniť. Treba vedieť použiť minimum materiálu a dosiahnuť maximálny efekt. Preto sa aj rôzne pracoviská líšia so svojimi výsledkami.